Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna jest w wielu przypadkach jedyną metodą leczenie wielu chorób.

Od psychologa oczekuje się pomocy w rozwiązaniu konkretnego problemu oraz pomoc w poznaniu samego siebie. Psycholog pomaga ludziom niezadowolonym z życia, cierpiącym z powodu niskiego poczucia własnej wartości, osobom zestresowanych pracą, osobom które odczuwają brak sensu życia lub cierpią z powodu zaburzeń nerwicowych.

Zadaniem poradni psychologicznych jest staranne i precyzyjne zlokalizowanie problemu i znalezienie właściwej drogi jego rozwiązania. Świadczą one usługi w zakresie:

  1. Konsultacji psychologicznych ukierunkowanych na rozwiązanie bieżących problemów i krótkotrwałych sytuacji kryzysowych, których powodem jest np. rozwód, śmierć bliskiej osoby, kryzys “wieku średniego”, chorób psychicznych.
  2. Psychoterapii  długoterminowych oraz pomoc terapeutyczną, których powodem jest:
  3. Doradztwa zawodowego. Poprzez przeprowadzenie analizy predyspozycji umysłowych, osobowościowych i umiejętności, pomagamy w konstruowaniu optymalnych planów kształceniowych i zawodowych
  4. Treningów mających na celu rozwój osobisty, jak asertywność, umiejętności interpersonalne
  5. Innym obszarem działalności jest coaching, który to, skierowany jest do managerów, właścicieli firm, kierowników, oraz osób zarządzających wyższego szczebla. Celem wsparcia jest pomoc w usunięcia barier, których wynikiem jest brak rozwoju zawodowego, sprawiających, że kariera zatrzymuje się w jednym punkcie. Terapia pozwala zidentyfikować przeszkody blokujące samorealizację oraz usunąć je, aby możliwe było zrealizowanie swoich marzeń i aspiracji zawodowych.
  6. Techniki pomocy psychologicznej:
    W przypadku osób zdrowych, dla których celem jest rozwiązanie bieżących sytuacji kryzysowych lub borykających się krótkotrwałymi problemami emocjonalnymi czy egzystencjalny stosujemy poradnictwo filozoficzne.

Comments are closed.